4 เคล็ดลับสำหรับพูดต่อหน้าชุมชน

จะทำอย่างไรให้กล้าพูดในที่สาธารณะกว่าจะเป็นนักพูด ย่อมต้องผ่านการฝึกฝน เพราะหากขาดการเตรียมตัวมาอย่างดีก็มีโอกาสตกม้าตายได้ อยากพูดต่อหน้าชุมชนอย่างมืออาชีพ เริ่มการฝึกด้วย 4 เคล็ดลับสำหรับการพูดต่อหน้าชุมชน ดังนี้

เตรียมให้พร้อม ช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้พูด และให้ประโยชน์สูงสุดกับผู้ฟัง

ศึกษาข้อมูลผู้ฟัง ต้องทราบว่าผู้ฟังเป็นใคร วัยใด คาดหวังอะไร กี่คน ตำแหน่งงาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการเตรียมเนื้อหา เวิร์คช็อป กิจกรรมเสริม ให้สอดคล้องกับผู้ฟังมากที่สุด ยิ่งเข้าถึงผู้ฟังได้มากความรู้สึกร่วมของผู้ฟังก็จะมากตามไปด้วย

เนื้อหาที่จะพูด เตรียมเนื้อหาด้วยตัวเองช่วยจัดลำดับ เพิ่มการจดจำเนื้อหาในการนำเสนอ ช่วยสร้างความมั่นใจลดความตื่นเต้นได้ การให้คนอื่นเตรียมบทอาจทำให้ประหม่า และเกิดผิดพลาดได้

เสื้อผ้า การแต่งกาย ควรแต่งกายตามสไตล์ผู้พูด ชุดที่คล่องตัว มั่นใจขณะสวมใส่ ทรงผมที่เป็นตัวของตัวเอง แต่งหน้าสดใสช่วยส่งเสริมความมั่นใจในการเคลื่อนตัวบนเวที และลดความประหม่าลงได้มาก

ศึกษาห้องบรรยาย เช็คลักษณะห้อง ความพร้อมของอุปกรณ์ล่วงหน้าเพื่อความลื่นไหลในการบรรยาย

  • ซ้อมให้นิ่ง ศึกษาวิธีพูดของคนอี่นผ่านสื่อต่าง ๆ ดูข้อดีข้อเสียแล้วนำมาปรับใช้ รวบรวมจุดตายมาเตรียมวิธีแก้ไขไว้ล่วงหน้า เช่น ผู้ฟังไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม, หลับสัปหงก, คุยแข่งกันไม่สนใจผู้พูด ฯลฯ เราจะแก้ปัญหาอย่างไร ซ้อมเสมือนจริง1-2 ครั้ง ก่อนขึ้นเวที 1 วันลองลำดับหัวข้อนำเสนอใหญ่ๆ ในใจเพื่อให้มั่นใจว่าจำเนื้อหาโดยรวมได้แม่นยำ
  • วิ่งให้สุดตัว เชื่อมั่นว่าทำได้ และจะทำมันอย่างดีที่สุด มาถึงห้องบรรยายก่อนเวลาอย่างน้อย 1 ชม. เพื่อเตรียมความพร้อม เริ่มต้นพูดด้วยการแนะนำตัวอย่างสุภาพ เป็นกันเอง พูดมั่นใจใส่พลังเต็มที่ สบตาผู้ฟังโดยรอบ ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่อารมณ์ได้ตามเนื้อหา หากตื่นเต้นให้หายใจเข้าออกลึกๆ สลับตั้งคำถามไปยังผู้ฟังบ้างช่วยลดความตื่นเต้น และสร้างความใกล้ชิดคุ้นชินกับผู้ฟังได้มากขึ้น

สรุปหัวใจให้จดจำ สรุปเนื้อหาสำคัญสร้างการจดจำเป็นระยะ และง่ายต่อการทวนซ้ำ ปิดจบด้วยกิจกรรม หรือเพลง หรือประโยคสร้างแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว สร้างความฮึกเหิม เกิดพลัง ความประทับใจ และแรงบันดาลใจกลับไป

อย่ากลัวเวที มีของดีต้องหาโอกาสปล่อยออกมา เวทีการพูดในที่สาธารณะเป็นใบเบิกทางสู่โอกาสใหม่ เป็นโจทย์ท้าทายที่ใช้ผลักตัวเองให้ก้าวไปอีกระดับ และเมื่อคุณเก่งมากพอเวทีนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว