Tag Archives: ครอบครัว

รีบเช็คก่อนสาย! ปัญหาภายในครอบครัวที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของวัยุร่น

รีบเช็คก่อนสาย! ปัญหาภายในครอบครัวที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของวัยุร่น

วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีความเปราะบางทางด้านจิตใจมากที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านฮอร์โมนที่ส่งผลต่อความการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายจึงส่งผลให้เด็กที่มีช่วงอายุระหว่าง 10 – 19 ปี จึงต้องรับมือกับการปรับตัวกับสภาพร่างกายและระบบความคิดที่เปลี่ยนไป การมีครอบครัวที่อบอุ่นคอยอยู่เคียงข้างและให้คำปรึกษาจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้วัยรุ่นมีพัฒนาการทางด้านจิตใจไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ในความเป็นจริงการมีครอบครัวที่อบอุ่นอาจเป็นเรื่องไกลตัวของวัยรุ่นหลายคน ซึ่งปัญหาครอบครัวที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของวัยรุ่น มีดังนี้

  • การใช้คำพูดที่รุนแรง การพูดคุยเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจได้ดีที่สุดแต่สังคมไทยเป็นสังคมที่ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญในการสื่อสารในเชิงบวก ทำให้เรามักจะได้ยินว่าการชื่นชมลูกเมื่อทำความดีจะทำให้ลูกได้ใจ หรือหากลูกกำลังตัดสินใจทำอะไรบางอย่างแต่ไม่ถูกใจพ่อแม่ก็มักจะได้ยินคำดุด่าอยู่บ่อยครั้ง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกส่งทอดต่อกันมาเป็นเวลานานและเป็นวิธีการสื่อสารที่ไม่ถูกต้อง พ่อแม่ที่ดีจึงควรรับฟังความคิดเห็นต่อการกระทำที่พ่อแม่ไม่เห็นด้วยและคุยกันด้วยเหตุผลเพราะจะส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมและระบบความคิดในเชิงบวกมากกว่า
  • ทะเลาะกันให้ลูกเห็น ความขัดแย้งพ่อแม่ที่ทะเลาะกันให้ลูกเห็นเป็นประจำเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตและบรรยากาศในการอยู่อาศัยของลูกมากที่สุด เพราะเมื่อพ่อแม่ทะเลาะกัน ลูกมักมีความรู้สึกว่าต้องเลือกข้างจึงก่อให้เกิดความเครียด กดดันและส่งผลต่อกระบวนการทางความคิดในการแก้ไขปัญหา
  • ก้าวก่ายมากจนเกินไป พ่อแม่ส่วนใหญ่ย่อมเป็นห่วงลูกแต่การห่วงลูกมากเกินไปจนวางแผนชีวิตลูกโดยไม่เปิดโอกาสให้ลูกได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ เป็นปัญหาครอบครัวที่สร้างความเครียดและบรรยากาศที่กดดันมากเกินไป ซึ่งเรามักจะเห็นเหตุการณ์ที่ลูกหนีออกจากบ้านเพราะทนพฤติกรรมของพ่อแม่ที่ก่าวก่ายมากเกินไปไม่ไหว และทำให้ลูกต้องเผชิญกับชีวิตที่ย่ำแย่อยู่บ่อยครั้ง
  • ขาดความเสมอภาค ปัญหาพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันเป็นปัญหาที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในครอบครัวที่มีลูกหลายคน เพราะลูกแต่ละคนมีพฤตกรรมและช่วงวัยที่แตกต่างกันจึงทำให้พ่อแม่ไม่สามารถดูแลและใส่ใจลูกทุกคนได้อย่างเท่าเทียม การละเลยลูกที่กำลังเป็นวัยรุ่นสามารถส่งผลต่อปัญหาทางด้านจิตใจในอนาคตได้ เช่น ทำให้รู้สึกว่าไม่เป็นที่ต้องการ, ไม่รู้สึกว่าตัวเองดีพอ ขาดความมั่นใจ หรือรู้สึกด้อยค่า เป็นต้น

วิธีแก้ปัญหาครอบครัวที่ช่วยลดการกระทบกระเทือนต่อจิตใจของวัยรุ่นได้ดีที่สุดคือการพูดคุยและการใส่ใจ เพราะจะทำให้วัยรุ่นสามารถผ่านช่วงเวลาที่สับสนไปได้ด้วยดี มีพัฒนาการทางด้านความคิดในเชิงบวกและส่งผลต่อสภาพจิตใจที่แข็งแรงยิ่งขึ้น